top of page
乾草抹茶|𝐇𝐚𝐲 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐚  🍵 |蠟燭耳環套裝

乾草抹茶|𝐇𝐚𝐲 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐚 🍵

@beibeicollectionhk x @tau2tau2_scents

今次同tau2tau2合作既Set!🎁

我地按照每一隻味道既主題都製作左相應主題既耳環!

呢個透明杯仔之前喺其他耳環都用過,

今次唔想就咁調抹茶色滴膠放入去咁冇新意

揀左少少藍綠色乾花放入去!🍵

宜家蠟燭x耳環 Package買會有優惠!

乾草抹茶|𝐇𝐚𝐲 𝐌𝐚𝐭𝐜𝐡𝐚 🍵 |蠟燭耳環套裝

HK$296.00價格
    bottom of page